Door de pagina’s van de site door te bladeren, erkent de internetgebruiker de grenzen van de verantwoordelijkheid en de gebruiksvoorwaarden van de site te hebben gelezen en aanvaard. Het Office de Tourisme et de Convention de Caen la mer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele problemen bij de verbinding met het Internet-netwerk of bij het bekijken van de pagina’s van de site. De internetgebruiker erkent met name op de hoogte te zijn gebracht van de verschillen in interpretatie van internetpagina’s door de diverse op de markt beschikbare browsers.

Website editor

L’Office de Tourisme & des Congrès de Caen la mer
12 place Saint-Pierre – 14 000 Caen
Tél.+33 (0)2 31 27 14 14

Directeur van de publicatie

L’Office de Tourisme & des Congrès de Caen la mer
12 place Saint-Pierre – 14 000 Caen
Tél.+33 (0)2 31 27 14 14

Realisatie van de site

Naam : IRIS Interactive
Adres : 4 rue du Pensionnat Notre Dame de France – 43000 LE PUY EN VELAY (Siège social)
Mail : contact@iris-interactive.fr

Hébergeur du site

Naam : IRIS Interactive
Adres : 4 rue du Pensionnat Notre Dame de France – 43000 LE PUY EN VELAY (Siège social)
Mail : contact@iris-interactive.fr

Copyright © – Links

Reproductie op papier

Met uitzondering van de iconografie, is de reproductie van de pagina’s van deze site op een papieren drager toegestaan, onder de volgende voorwaarden:

  • vrije verspreiding,
  • eerbiediging van de integriteit van de gereproduceerde documenten (geen wijzigingen of veranderingen van welke aard ook)
  • uitdrukkelijke vermelding van de site www.caenlamer-tourisme.fr als bron en vermelding dat reproductierechten voorbehouden en strikt beperkt zijn

Reproductie op elektronische media

De reproductie van het geheel of een gedeelte van deze site op een elektronische drager is toegestaan op voorwaarde dat de bron www.caenlamer-tourisme.fr duidelijk leesbaar wordt vermeld en dat de woorden “Alle rechten voorbehouden” worden vermeld. De gebruikte informatie mag alleen voor persoonlijke, associatieve of professionele doeleinden worden gebruikt; elk gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden is uitgesloten.

Koppelingen maken naar www.caenlamer-tourisme.fr

Het Office de Tourisme et de Convention de Caen la mer geeft toestemming voor het maken van een hypertext link naar zijn inhoud, onder de volgende voorwaarden :

  • geen gebruik te maken van de techniek van deep linking, d.w.z. dat de pagina’s van de site www.caenlamer-tourisme.fr niet mogen worden genest binnen de pagina’s van een andere site, maar toegankelijk moeten zijn door het openen van een venster.
  • de bron vermelden, die via een hypertextlink rechtstreeks naar de inhoud in kwestie zal verwijzen.

De gebruikte informatie mag alleen voor persoonlijke, associatieve of professionele doeleinden worden gebruikt; elk gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden is uitgesloten. Deze machtiging geldt niet voor websites die informatie verspreiden met een controversieel, pornografisch of xenofoob karakter of die in sterkere mate de gevoeligheden van de meerderheid van de bevolking kunnen kwetsen.

Voor andere toepassingen, gelieve ons te raadplegen.

Omvang van de inhoud

Ondanks de zorg die wordt besteed aan het verzamelen van informatie en aan het maken van de site met gebruikmaking van de meest recente technieken, kunnen fouten, weglatingen, onnauwkeurigheden, insnijdingen of toevoegingen die buiten onze controle vallen, op deze site blijven staan of worden ingevoegd. Om deze reden kan het Office de Tourisme Caen la Mer niet aansprakelijk worden gesteld, expliciet noch impliciet, voor de gehele inhoud van de site; de gebruiker van de site en de informatie die deze bevat erkent dat hij deze op eigen risico gebruikt en dat het Office de Tourisme Caen la Mer derhalve niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enigerlei directe of indirecte schade die geheel of gedeeltelijk voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de site. Het Office de Tourisme et de Convention van Caen la mer kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de aard of de inhoud van de sites waarnaar op de volgende pagina’s wordt verwezen en met name van de sites waartoe toegang wordt geboden door middel van hyperlinks op de pagina’s van deze site. Overeenkomstig de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 heeft u recht op toegang en rectificatie van de u betreffende gegevens.

Bescherming van persoonsgegevens

Lees ons Privacybeleid voor meer informatie.